Πολιτική Απορρήτου

www.boston.gr


Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Cookies. Η παρούσα Δήλωση σας ενημερώνει για τις πολιτικές της επιχείρησης σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών- δεδομένων που λαμβάνει η επιχείρηση από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Παρέχοντας σε εμάς τις προσωπικές σας πληροφορίες, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Δήλωση, την Πολιτική Cookies ,καθώς και τους Όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση και την Πολιτική Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η ατομική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» (εφεξής η «επιχείρηση»), ορίζεται ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από τους χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας ή με άλλον τρόπο αποκτώνται, και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από την ισχύουσα κάθε φορά εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του νόμου 4624/2019 (εφεξής η «Νομοθεσία για τα ΠΔ»).

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Η παροχή από εσάς των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική, και με αυτό τον τρόπο δίνετε στην επιχείρηση τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών αυτών δεδομένων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα γνωστοποιήσατε. Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση της Ιστοσελίδας, συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, λοιπές διευκρινιστικές πληροφορίες που επιλέγετε να παρέχετε για καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όπως όροφος, όνομα στο κουδούνι.

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές από τις online υπηρεσίες της επιχείρησης ή από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε μέσω της Ιστοσελίδας www.boston.gr.

Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί για τους ακόλουθους σκοπούς:
● Για να γίνετε μέλος στην ιστοσελίδα www.boston.gr
● Για να υλοποιούμε και παραδίδουμε στο φυσικό μας κατάστημα παραγγελίες που έχετε υποβάλει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας take away, μέσω της ιστοσελίδας www.boston.gr
● Για να υλοποιούμε και παραδίδουμε στη διεύθυνσή σας παραγγελίες που έχετε υποβάλει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας delivery, μέσω της ιστοσελίδας www.boston.gr
● Για να σας στέλνουμε ειδικές προσφορές, ενημερωτικά και διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης

Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα. Εφόσον έχετε δημιουργήσει λογαριασμό την ιστοσελίδα μας, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό σας και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Σε περίπτωση που ολοκληρώνετε την αποστολή της παραγγελίας σας χωρίς να δημιουργήσετε λογαριασμό μέσω της Ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας μόνο τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση και υλοποίηση της παραγγελίας, τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της συγκεκριμένης παραγγελίας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις της νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Δεν θα διαθέσουμε προς πώληση ή άλλως διαβιβάσουμε ή δημοσιοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και εν γένει προσωπικά δεδομένα πελατών μας, σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας, στα προσωπικά σας δεδομένα, απαγορεύεται.

Δύναται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες των χρηστών σε προμηθευτές/συνεργάτες που παρέχουν στην επιχείρηση υπηρεσίες, όπως π.χ. με διαφημιστικές εταιρείες, με cloud providers, με εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, στο πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών, διαγωνισμών, έρευνας και ανάλυσης, υπηρεσιών υποστήριξης της Ιστοσελίδας και λοιπών υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών. Απαγορεύουμε στους εν λόγω προμηθευτές/συνεργάτες να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της επιχείρησης εν όλω ή εν μέρει, ενδέχεται να διαβιβαστούν πληροφορίες που έχουν συλλεγεί και αποθηκευτεί, περιλαμβανομένων των πληροφοριών των χρηστών, σε κάθε εμπλεκόμενο στην πώληση ή μεταβίβαση μέρος. Τέλος, ενδέχεται να κοινοποιούνται πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν το χρήστη με άμεσο τρόπο (π.χ.συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας).

Διεθνής διαβίβαση δεδομένων
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός E.E. και η επιχείρηση θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.
Παρά τα αμέσως ανωτέρω, ενδέχεται οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε να διαβιβάζονται και να αποθηκεύονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), συμπεριλαμβανομένων και χωρών που ενδεχομένως δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στη χώρα σας. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία, ή να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υφίσταται αυστηρή ανάγκη πρόσβασης των δεδομένων (need to know) και πάντα σύμφωνα με τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας. Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, συμφωνείτε στην εν λόγω διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία. Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα τελούν σε συνάρτηση με τις χρήσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα Δήλωση και σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι τα εξής: • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους • Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση ή υπεράσπισή μας απέναντι σε νομικές αξιώσεις. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθεται στη συνέχεια και ενδέχεται να σας ζητήσουμε κάποια στοιχεία ταυτοποίησης πριν την εκτέλεση της εντολής σας. Αν τα στοιχεία ταυτοποίησης δεν σταλούν, το αίτημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Mπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας χωρίς, ωστόσο, να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@boston.gr. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL

Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση
Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.boston.gr.

Παρακαλείσθε όπως επισκέπτεσθε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της επιχείρησης «www.boston.gr», προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα.

Τρόπος επικοινωνίας
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με όρους της παρούσας Δήλωσης παρακαλούμε όπως μας το απευθύνετε μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@boston.gr.